PROIECTE 2011


Proiecte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017
Program:
Grundtvig GRU-11-P-LP-311-CJ-PL
Titlu proiect:
Perioada de derulare:

2011-2012

Localizare:
Grecia, Turcia, Romania, Danemarca, Spania, Polonia
Partener principal
Foundation for the Development of the Education System (http://grundtvig.org.pl)

Parteneri:

Scop
Principalul scop al acestui proiecteste de a crea un web site, disponibil in cateva limbi de circulatie internationala dar si in limbajul semnelor. Suplimentar, se va crea un dictionar al semnelor pentru fiecare din limbile utilizate. Nu doar site-ul ci si dictionarele vor fi implementate pentru prima data in tarile partenere. Se va elabora un curs de pregatire pentru translatori. Persoanele surde vor putea obtine cunostinte referitoare la suportul acestora in UE, in limba materna, in limbajul semnelor.
Beneficiari:
 • Anglia – 1 persoana
 • Germania – 3 persoane
 • Cehia – 2 persoane
 • România – 2 persoane
 • Italia – 1 persoana
Obiective
 • Creareaunui web site disponibil in catevalimbi de circulatieinternationalasi care sacontinasilimbajulsemnelor
 • Creareaunuidictionar al semnelorpentrufiecarelimbainclusa in web site
 • Curs de pregatirepentru translator
 • Crestereaoportunitatiloreducationalepentrupersoanele cu dizabilitati de auz, care utilizeazalimbajulsemnelor, in tarile: Grecia, Turcia, Romania, Danemarca, Spania, Polonia,  pe o perioada de 24 de luni
 • Fiecarepartenervaraspunde de actualizarea site-ului
 • Fiecarepartenerva conduce o campanie de informare in taraproprie
 • Reducereabarierelor de comunicaresiinformare
Beneficiari Persoane cu dizabilitati de auz din tarileparticipante
Activitati
 • Crearea de seminarii in tarilepartenere
 • Crearea site-uluiwww.tv-deaf.com. Site-ulva fi  disponibil in maimultelimbi
 • Dezvoltareaunuidictionare multimedia a semnelor de baza
 • Dezvoltarealimbajuluisemnelor la translatori
Rezultate

1. Web site www.tv-deaf.com
2. cooperareinternationala
3. acces la informatieprivind: societatea, legisiangajare in limbajulsemnelor
4. dictionar multimedia care are la bazalimbajulsemnelor, inclusiv in limbiletarilorpartenere
5. schimb cultural intrepersoanelesurde din cadrultarilorpartenere implicate in proiect
6. curs de pregatire in limbajulsemnelorpentru translator
7. extindereasuportuluiinformatieipana la 1000 de persoane cu dizabilitati de auz
8. extindereasuportuluipentrudezvoltareprofesionalapentrupersoanele cu dizabilitati de auz

close

| home | facilitati | echipa | noutati | guestbook | contact |